Zdravotné stredisko Konakli sa dobre stará o ľudí od 1993. Naša značka bola novo zrekonštruovaná. (2011) Zdravotné stredisko ponúka dôvernú zdravotnú starostlivosť so všetkými modernými štandardmi ambulantnej a ústavnej starostlivosti. Medzi bežné testy patrí: EKG, EEG, Röntgen, ultrazvuk, rozbor moču, rozbor krvi, atď. Ak pacienti potrebujú nejakého špecialistu, môžeme ich vyšetriť na klinike našimi špecialistami na čiastočný úväzok alebo ak pacient potrebuje následnú starostlivosť, vyšetrenie alebo hospitalizáciu, potom je prevezený do najbližšej nemocnice (podľa preferencií asistenčných služieb).

Zabezpečujeme 24 hodinovú ambulantnú a stacionárnu zdravotnú starostlivosť v Alanyi.

Konakli Medical Center

"Prvým bohatstvom je zdravie."

- Ralph Waldo Emerson