7/24 Öppettider Service

Våra läkare finns i Alanya 7/24 timmar
för medicinsk service och vård ....

 • Ultraljud,
 • EKG,
 • TRAUMA,
 • OUTPATIENT SERVICE,
 • INPATIENT SERVICE,
 • INTENSIVVÅRD,
 • ENKEL KIRURGITJÄNST
 • HLR(Återupplivning av kardiopulmoner)
 • ALLMÄN HÄLSOSERVICE,
 • HOTEL LÄKARE BESÖK,
 • NÖDSAMBULANSSERVICE,
 • HEMLÄGESBESÖK,
 • MEDICINSKT TRANSPORT,
 • Röntgen,