Mimo lekárskeho centra

Recepcia

Čaká sa na salón

Čaká sa na salón

Oddychový sedan

Oddychový sedan

Oddychový salón

Oddychový salón

Oddychový salón

Detská oblasť

Pozorovacia miestnosť

Pozorovacia miestnosť

Pozorovacia miestnosť

Jednoduchá obsluha v salóne

Jednoduchá obsluha v salóne

Jednoduché laboratórium

Miestnosť na odber krvi

Lekárska izba