záchranná služba
  • Pokud se ti kousne od toho hmyzu, zůstaňte co nejklidnější a nejtišší. Míchaný pohyb zvýší šíření jedu v krevním řečišti.
  • Pokud vás bodla včela a žihadlo je stále v kůži, odstraňte žihadlo.
  • Na bodnutí nebo kousnutí na paži nebo noze, v době incidentu sklopte končetinu, abyste zpomalili šíření jedu. Pokud je otok přítomen, zvedněte končetinu a ledujte oblast, abyste pomohli snížit otoky.
  • Někteří lidé mohou trpět těžkými alergickými reakcemi způsobenými kousnutím hmyzem. Zavolejte lékaře pro Konakliho, Avsallar, Okurcalar, Oba, Alanya (24 hodiny - 00905323365634 - Tísňové volání přes Whatsapp nebo Viber také zdarma) pokud příznaky zahrnují potíže s dýcháním, otok rtů, jazyk, víčka a sliznice, točení hlavy, nevolnost, a úly. Tyto reakce mohou být závažné a vyžadují okamžitou lékařskou péči!

© 2023 - Konakli Medical Center | Navrhl KOSMOS

Pro nouzové případy +90 532 336 5634